Reklamacje

Regulamin rozpatrywania reklamacji

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie pomiędzy F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. kom., a nabywcami towarów od F-ELEKTRO Sp. z o.o. Sp. kom. będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.      W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Reklamacje najlepiej złożyć na adres e-mail: info@f-elektro.com lub drogą pocztową na adres Roczyny, ul.Słoneczna 9, 34-120 Andrychów. Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul.Wałowa 30, 34-100 Wadowice.

2.      W celu usprawnienia procesu realizacji reklamacji, prosimy o wypełnienie oraz dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego naszego formularza reklamacji. Formularz dostępny jest do pobrania pod regulaminem.

3.      Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a.      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b.      przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c.      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d.      żądać usunięcia wady.

Odpowiadamy względem Klienta za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Co do zasady reklamację można zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

4.      Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt. 1  Regulaminu. W przypadku szkody podczas transportu, należy dołączyć protokół reklamacyjny, spisany wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę.

5.      Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice.

6.      Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

7.      Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:

a.      mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

b.      pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c.      bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

d.      internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Formularz reklamacji - formularz_reklamacji_f-elektro..pdf - [ 1860 kB ]
Formularz zwrotu towaru - formularz_zwrotu_towaru_f-elektro..pdf - [ 1393 kB ]